Spilleregler

Korte fakta:

 • Man spiller to mot to på dobbeltbane og én mot én på singelbane
 • Tellesystemet er akkurat som i tennis
 • Snøret på racketen må hele tiden sitte rundt håndleddet
 • Banens linjer brukes kun ved serve dvs. første slaget i spillet.
 • Første serve starter fra høyre del av banen og sendes diagonalt inn i motstanderens serverute
 • En serve i padel er alltid en underarmsserve. Det er ikke lov å serve over hoftehøyde. Man har to forsøk på serven
 • Ballen kan sprette i golvet på motsatt side før den kan spilles videre fra motspiller. Ballen kan også treffe veggen på motstanderens del dersom den først treffer golvet innenfor serveruten. Serven spilles alltid diagonalt
 • Serven kan bare treffe glassveggen, ikke nettinggjerdet
 • Ballen må først sprette i golvet før den treffer veggen
 • Ballen kan kun sprette én gang i golvet på hver side
 • Du kan under spillet ta ballen uten sprett dvs. volley/smash.
 • Du kan slå ballen i veggen, men ikke i nettinggjerdet på din egen side før den går over til motstanderens halvdel (boost)
 • Når ballen spretter to ganger på motstanderens halvdel, får laget ditt poenget
 • Ballen kan smashes så den går ut av banen etter sprett
 • Motstanderen har lov til å løpe ut av banen på sin side for å få ballen i spill igjen

Poeng:

 • Det telles på samme måte som i tennis, dvs. 15/ 30 /40 / game
 • Du teller alltid server først. Hvis du er server og vinner første poenget, står det 15-0, hvis du vinner andre poenget, står det 30-0 osv.
 • «Golden Point» brukes når stillingen 40-40 og det må spilles en avgjørende ball. De som returnerer (ikke server), får velge hvem i laget som skal ta imot serven. Den som vinner poenget, vinner gamet
 • Settet vinnes av det laget som først får 6 game (må vinnes med 2 poeng)
 • Ved 6 like i game spilles tie-break. Den som først får 7 poeng, vinner
 • Det spilles best av 3 sett

Mer utdypende informasjon om regler:

Serve

En serve i padel slås med underarmsslag – i eller under midjehøyde. Serveren skal stå bak servelinjen mellom midtlinjen og sideveggen. I motsetning til i tennis, skal ballen alltid stusse i golvet før den slås diagonalt over i motspillerens serverute.

For hvert nytt sett velger en hvem som skal begynne å serve og om en vil bytte mottakerside.

En serve som spretter opp i glassveggen etter å ha truffet mottakerens serverute, telles med. En ball som spretter opp i nettinggjerdet, regnes derimot som ugyldig. Akkurat som i tennis har man alltid to server. Dersom man feiler med andre serve, får motspilleren ett poeng. Om ballen treffer nettet, skal den serves på nytt.

Beregning av poeng

Poengberegningen er som i tennis. Man spiller best av tre eller fem sett, der et sett består av seks game. I et game teller man 0 (null poeng), 15 (ett poeng), 30 (to poeng), 40 (tre poeng) og game (fire poeng). For å vinne et game, må man vinne med minst to poeng. Om begge lag har tre poeng og stillingen er 40-40, får det laget som vinner neste poeng, en ”fordel” i stillingen. Dersom det samme laget vinner neste poeng, er spillet avgjort. Om motspilleren vinner neste poeng, er stillingen fremdeles uavgjort. Ved 6-6 spilles ofte et avgjørende game, tie-break. Tie-break spilles til et lag har 7 poeng, men her må man også vinne med 2 poeng.

Vegger og nett

Etter stuss kan motspilleren velge å slå tilbake ballen før eller etter den har truffet side- eller bakvegg. Ballen kan imidlertid ikke stusse mer enn én gang pr. side. En ball som returnerer direkte i motspillerens bak- eller sidevegg uten å ha stusset i golvet først, regnes som ute. Man kan derimot bruke sin egen glassvegg for å slå ballen tilbake til motstanderens halvdel. Nettinggjerdet kan ikke brukes for å returnere en ball.

Dersom netttstolpen er en del av konstruksjonen, regnes den som en del av buret. Om den er en del av nettet, regnes den som nett.

Alt dette gir poeng i padel

 • Ballen stusser i golvet to ganger på motspillerens halvdel
 • Motspilleren slår ballen i nettet
 • Motspilleren slår ballen direkte ut fra banen uten sprett i bakken  eller returnerer ballen direkte i netting eller glassvegg
 • Motspilleren slår ballen i sitt eget nettinggjerde
 • Ballen treffer motspillerens kropp
 • Motspilleren gjør et “dobbeltslag”
 • Motspilleren kommer borti nett- eller nettstolpe under spillet
 • Motspilleren slår ballen over nettet
 • Motspillerens ball treffer et objekt (for eksempel lamper eller takbjelker)
 • Ballen treffer en liggende ball på motspillerens side